Regulamin Serwisu
Pop3.eliteportal.pl

PLIKI COOKIES


Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików "cookies". Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które nagrywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu (są to informacje pozwalające na przykład na rozpoznawanie Użytkowników w Serwisie lub służące do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania z Serwisu). Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików "cookies" (np. szybkość ładowania stron, a nawet niemożność zalogowania na Konto). Zastosowanie plików "cookies" ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika w Serwisie, przez co należy rozumieć okres czasu od chwili zalogowania do Serwisu poprzez podanie loginu i hasła, do czasu wylogowania poprzez specjalną funkcję WYLOGUJ dostępną w Serwisie. Serwis automatycznie nie wyloguje Użytkownika. Powyższe ma takie znaczenie, iż w okresie od zalogowania się do Serwisu, do czasu wylogowania z niego samodzielnie przez Użytkownika, jak i automatycznie przez Serwis, Konto Użytkownika w Serwisie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera z którego dokonano zalogowania do Serwisu i osoby zasiadająca przy takim komputerze, będą miały możliwość korzystania z Serwisu tak jak zalogowany Użytkownik, a więc będą miały dostęp do wszystkich danych takiego Użytkownika oraz jego korespondencji. Powyższe należy mieć na uwadze i nie należy pozostawiać komputera ze stanem zalogowania dostępnego dla innych osób, gdyż daje to tym osobom możliwość przeglądania i korzystania z Serwisu tak, jakby to robił zalogowany Użytkownik.

§ 1
Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego zwanego Eliteportal.pl ,a dalej pod nazwą Eliteportal.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.eliteportal.pl Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Eliteportal.pl, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu zwanego Eliteportal.pl.

§ 2
Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują; ElitePortal - serwis zwany dalej Eliteportal.pl znajdujący się w pod adresem internetowym www.eliteportal.pl , stanowiący platformę internetową, na którą składa się szeregu elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników; Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane za pośrednictwem tej usługi internetu;

Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która skutecznie założy Konto w Eliteportal.pl , poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto;
Login, Nick, Adres email - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Eliteportal.pl , jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Eliteportal.pl ;

Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu/adresu email i hasła) miejsce w Eliteportal.pl , za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Eliteportal.pl , a także może on w tym miejscu dokonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Eliteportal.pl (np. aktywowanie i deaktywowanie poszczególnych usług itp.);

Konto Elite - to funkcjonalności w Serwisie dostępne dla Użytkowników, którzy uiścili stosowną opłatę, uzyskując natychmiastowy dostęp do dodatkowych funkcjonalności na określony okres czasu tj. Pisania lub odpisywania na wiadomości, widoku wszystkich odwiedzin na Profilu Użytkownika, widoku lubiących Profil Użytkownika, odsłoniecie danych kontaktowych;

Punkty EP Elite Points - to funkcjonalności w Serwisie dostępne dla Użytkowników, którzy zakupili określony pakiet Konta Elite w którym zawarta jest określona z góry ilość punktów EP pozwalająca Użytkownikowi na dokonywanie odblokowywania różnych funkcjonalności w serwisie.;

Zakup Kodów Elite - to funkcjonalności w Serwisie dostępne dla Użytkowników, którzy uiścili stosowną opłatę, uzyskując natychmiastowy dostęp do danych kontaktowych Użytkowników znajdujących się w serwisie bez konieczności rejestracji i logowania (po wprowadzeniu kodu w odpowiednie miejsce w wybranym Profilu Użytkownika serwisu) , którzy wyrazili na to zgodę i taki kontakt udostepnili.;

Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Eliteportal.pl , które udostępniane i prezentowane są na Stronie Użytkownika w Eliteportal.pl ;

Strona Użytkownika - miejsce w internecie zlokalizowane pod indywidualnym adresem Użytkownika w Eliteportal.pl w układzie www.eliteportal.pl/pan*pani,xxxxx (xxxxx - indywidualna nazwa użytkownika) , gdzie publikowane (prezentowane) są na łamach Eliteportal.pl informacje, dane i inne elementy opisujące osobę Użytkownika, przekazane przez niego do Eliteportal.pl w sposób samodzielny i dobrowolny; za pośrednictwem którego to miejsca inni Użytkownicy lub w niektórych przypadkach osoby korzystające z internetu, a nie będące Użytkownikami, mogą zapoznać się z Profilem Użytkownika;

Baza Profili - zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Eliteportal.pl , które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Eliteportal.pl ;

Administrator - osoba fizyczna zarządzająca i prowadząca Eliteportal.pl
Informacje - miejsce w Eliteportal.pl , w którym Użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele.

§ 3
Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Eliteportal.pl .

1. Serwisem Eliteportal.pl administruje i zarządza firma O.I.R.I.X Ltd. Firma zarejestrowana jest w Anglii pod numerem 1.0.607818, Registered adress 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR
2. Podstawowym przedmiotem Eliteportal.pl jest udostępnianie w sieci internet systemu prezentacji i wymiany informacji o Użytkownikach, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia w ten sposób nawiązywania znajomości pomiędzy Użytkownikami. Za pośrednictwem Eliteportal.pl świadczone są odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Eliteportal.pl .
3. Do korzystania z usług Eliteportal.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików "cookies" Internet Explorer, Netscape, Mozilla ich najnowsze wersje).
4. Uczestnictwo w Eliteportal.pl jest dobrowolne i bezpłatne, ale z pominięciem wykupienia przez użytkownika opcji płatnej. Opcja bezpłatnej rejestracji trwa do czasu wygaśnięcia promocji serwisu.
5. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę zgodnie z opłatami za usługi znajdującej się w Zakładce "Informacje", a zatytułowanym "Konto Elite". Pośrednikiem w zakupach Konta Elite jest firma PAYPRO S.A. (przelewy24.pl).
6. Baza Profili podlega ochronie prawnej, a administratorami danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie Profili jest Eliteportal.pl . Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili.
7. Techniczne warunki korzystania z Eliteportal.pl , mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Eliteportal.pl , jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Eliteportal.pl . Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność :
a. strony internetowe Eliteportal.pl działają w oparciu o technologię plików "cookies". Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które nagrywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Eliteportal.pl , w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Eliteportal.pl (są to informacje pozwalające na przykład na rozpoznawanie Użytkowników w Eliteportal.pl lub służące do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania z Eliteportal.pl ). Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Eliteportal.pl , jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików "cookies" (np. szybkość ładowania stron, a nawet niemożność zalogowania na Konto). Zastosowanie plików "cookies" ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika w Eliteportal.pl , przez co należy rozumieć okres czasu od chwili zalogowania do Eliteportal.pl poprzez podanie loginu i hasła, do czasu wylogowania poprzez specjalną funkcję WYLOGUJ dostępną w Eliteportal.pl . Konto Użytkownika w Eliteportal.pl dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera z którego dokonano zalogowania do Eliteportal.pl i osoby zasiadająca przy takim komputerze, będą miały możliwość korzystania z Eliteportal.pl tak jak zalogowany Użytkownik, a więc będą miały dostęp do wszystkich danych takiego Użytkownika oraz jego korespondencji. Powyższe należy mieć na uwadze i nie należy pozostawiać komputera ze stanem zalogowania dostępnego dla innych osób, gdyż daje to tym osobom możliwość przeglądania i korzystania z Eliteportal.pl tak, jakby to robił zalogowany Użytkownik.

§ 4
Usługi

1. Za pośrednictwem Eliteportal.pl Użytkownicy mają możliwość prezentowania na Stronach Użytkowników szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Eliteportal.pl fotografiach - składających się na pojecie Profilu Użytkownika, a także korzystania z szeregu innych usług Eliteportal.pl pozwalających na zawieranie znajomości między Użytkownikami, dzięki specjalnym kanałom komunikacji, przeszukiwaniu Bazy Profili według zadanych kryteriów, przeglądaniu Stron Użytkowników. itp.
2. Przeglądanie zasobów Eliteportal.pl (Bazy Profili, Strony Użytkowników i inne) oraz jego poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Eliteportal.pl przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.
4. Wszystkie odpłatne usługi w Eliteportal.pl świadczone są tylko na wyraźne zlecenie Użytkownika dokonywane poprzez ich aktywację na zasadach określonych w zakładce Informacje w opcji "Konto Elite".
4a. Dane kontaktowe użytkownika [z wykupionym kontem Elite] wraz z pisaniem i odpowiadaniem na wiadomości widoczne są dla innych użytkowników którzy również wykupili konto Elite. Należy mieć na uwadze, że część użytkowników może nie podawać danych kontaktowych ponieważ chcą kontaktować się tylko poprzez pocztę wewnętrzną portalu.
5. Pełen zakres podstawowych usług Eliteportal.pl dostępny jest bez ograniczeń dla zarejestrowanych użytkowników, co nie dotyczy usług dodatkowych odpłatnych oddzielnie, które dostępne są dla każdego Użytkownika bez względu na status, po wniesieniu stosownych opłat.
6. Uzyskanie statusu konta Elite dostępne jest dla wszystkich Użytkowników po wykupieniu Konta Elite.
7. Dla wszystkich Użytkowników o jednakowym statusie w Eliteportal.pl , zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Eliteportal.pl - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków.
8. Administrator będzie informował na łamach Eliteportal.pl o każdej zmianie zakresu usług i tego przyczynach jeśli do będzie znacząca zmiana dla Użytkownika.

§ 5
Uczestnictwo w Eliteportal.pl

1. Uczestnikiem Eliteportal.pl może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Eliteportal.pl zakończoną skutecznym założeniem Konta.
2. Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Eliteportal.pl oraz korzystać z jego zasobów niezbędny jest dostęp do internetu, przeglądarka internetowa oraz posiadanie dowolnej i aktywnej Skrzynki e-mail.
3. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki e-mail i stron Eliteportal.pl , do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji.
4. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta lub nie doda fotografii zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie Profilu i Strony Użytkownika o danym Loginie (Nick) zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Eliteportal.pl , jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie siedmiu dni od otrzymania wiadomości e-mail z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta, również jeżeli w nazwie nicku przy rejestracji nowego konta zostanią wpisane dane kontaktowe tj. adres e-mail, nr telefonu etc.
5. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Eliteportal.pl . Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora. 6. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Eliteportal.pl skutkującej założeniem Konta, Użytkownik oświadcza, iż:
a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
b) wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Eliteportal.pl w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:
I. adres e-mail - za wyjątkiem dobrowolnego wprowadzenia go w Profil;
II. hasło do Konta;
III. kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Eliteportal.pl z siedzibą w Warszawie wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych do Eliteportal.pl fotografiach w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Eliteportal.pl . Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku osobistego przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych Eliteportal.pl oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, lecz publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez numeru telefonu, adresu e-mail).
d) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów
7. Udostępniając zdjęcie lub film do Eliteportal.pl , Użytkownik oświadcza, iż:
a) posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcie mogło być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Eliteportal.pl oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
b) wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć przez Administratora (bez ich istotnej modyfikacji; procedura oznaczania jest zautomatyzowana systemowo) w związku z brzmieniem i na zasadach określonych w § 8 pkt 13 REGULAMINU;
c) w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
8. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Eliteportal.pl podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Eliteportal.pl , a tym samym zablokować Konto lub Stronę Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.
9. Powyższe dotyczy również załączanych fotografii oraz dodatkowo, Administrator może odmówić publikacji fotografii dokonując zablokowania Strony Użytkownika, jeżeli zdjęcie będzie większe niż 300 kilobajtów, jeżeli zdjęcie będzie słabej jakości lub nie będzie spełniać warunków technicznych Eliteportal.pl (zbyt małe lub zbyt duże rozmiary fizyczne, nieobsługiwany format plików itp.).
10. Niezależnie od ilości przekazywanych do Eliteportal.pl fotografii - zdjęcie główne musi przedstawiać jak najaktualniejszy wizerunek osobisty Użytkownika, czyli taki, który pozwala rozpoznać Użytkownika w aktualnej czasowo rzeczywistości (np. zdjęcie 40-letniego Użytkownika przedstawiające go w wieku 5 lub 10 lat - nie jest dozwolone do publikacji na łamach Eliteportal.pl , fotografia główna musi prezentować użytkownika.
11. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Eliteportal.pl . Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Eliteportal.pl Profil i Strona Użytkownika na stałe i bezpowrotnie.
12. Usunięcie Konta może spowodować zakończenie świadczenia wszelkich lub niektórych odpłatnych usług Eliteportal.pl wykupionych przez Użytkownika, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie Konta w Eliteportal.pl .
13. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Eliteportal.pl (np. Stronę Użytkownika i inne), może samodzielnie usunąć niedozwoloną fotografię lub niedozwolony tekst z pola opisu wraz lub bez z podania na łamach Eliteportal.pl stosownej informacji w tym zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu.
14. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;
b) Użytkownik nie zalogował się ani razu do Eliteportal.pl przez okres 6 miesięcy od ostatniego zalogowania;
c) Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;
d) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;
e) Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Eliteportal.pl przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem;
f) Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Eliteportal.pl , do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Eliteportal.pl , bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.
g) Użytkownik notorycznie narusza przepisy umieszczając w niedozwolonych miejscach profilu dane kontaktowe (pole opisu, pole miejscowości lub w nazwie użytkownika).
h) Użytkownik nie będzie rościł pretensji do serwisu w jakiejkolwiek płaszczyźnie jeśli dojdzie do sporu pomiędzy nim a innym Użytkownikiem / Użytkownikami serwisu w serwisie lub poza nim i zostaną w jakikolwiek sposób naruszone jego dobra intelektualne bądź osobiste. Jeżeli Użytkownik poczuł się w ten sposób skrzywdzony to może w każdej chwili zrezygnować z serwisu usuwając konto tym samym jego dane profilowe ulegną usunięciu.

§ 6
Zasady
1. Niedozwolone jest w żadnym przypadku i w jakiejkolwiek formie (wyraźnie lub w sposób dorozumiany) podawanie przez Użytkownika na łamach Eliteportal.pl (np. w "opisie użytkownika" lub na zdjęciach), informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać na jakikolwiek środek lub sposób bezpośredniej możliwości komunikacji z Użytkownikiem (numer telefonu, adres e-mail, dane kontaktowe komunikatora internetowego, adresów stron internetowych itd. itp.), z pominięciem odpowiednich miejsc do tego wyznaczonych w polu edycji "kontakt".

Bez wyraźnej zgody Administratora niedozwolone również jest :
a) nakłanianie innych Użytkowników do podawania przez nich w jakikolwiek sposób informacji o możliwościach bezpośredniego kontaktu z takim Użytkownikiem w korespondencji realizowanej za pośrednictwem Eliteportal.pl .
b) informowanie w treściach publikowanych na Eliteportal.pl Użytkownika lub w innych miejscach Eliteportal.pl dostępnych dla ogółu Użytkowników, o fakcie korzystania lub nie korzystania przez danego Użytkownika z poszczególnych usług Eliteportal.pl , a także o przynależności do Klubu, poza przypadkami zamieszczania stosownych informacji w sposób zautomatyzowany przez system informatyczny Eliteportal.pl .
2. Niedozwolone jest wykorzystywanie Eliteportal.pl , jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Eliteportal.pl , a w szczególności niedozwolone jest:
a) rozpowszechnianie treści pornograficznych;
b) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
c) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
e) publikowanie na łamach Eliteportal.pl treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)

§ 7
Reklamacje
1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Eliteportal.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.
2. W ten sam sposób reklamuje się usługi świadczone w Eliteportal.pl , o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.
3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Eliteportal.pl w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Eliteportal.pl lub bezpośrednio przez Administratora.
4. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Eliteportal.pl będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Eliteportal.pl , a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Eliteportal.pl .
6. Serwis Eliteportal.pl nie dokonuje zwrotu wpłaconych pieniędzy osobom dokonującym płatności bez rejestracji (poprzez zakup kodów) w następujących przypadkach:
a/ jeżeli nastąpi zapłata, a nie zostanie wprowadzony adres e-mail w wymagane pole w którym niezbędne jest wpisanie adresu e-mail, aby otrzymać kod.
b/ adres e-mail zostanie wprowadzony nieprawidłowo, niepełny lub błędny na skutek pomyłki kupującego.
c/ zostanie wykorzystany przynajmniej jeden kod do odsłonięcia kontaktu.
7. Administrator i serwis ElitePortal.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność serwisu z powodu awarii serwisu lub serwerów na których działa, czasowego wyłączenia serwisu na czas jego modernizacji, ataku hakerów i innych sił wyższych. Użytkownik rozumie to i nie będzie rościł zwrotu wpłaconych środków pieniężnych za czasowy lub pełny brak dostępu do serwisu.

§ 8
Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność
1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Eliteportal.pl przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.
2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jaki mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Eliteportal.pl i to z jakichkolwiek przyczyn.
3. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Eliteportal.pl lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
4. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Eliteportal.pl oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
5. Administrator jako właściciel i zarządca Eliteportal.pl dołoży wszelkich starań, aby Eliteportal.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Eliteportal.pl w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Eliteportal.pl i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Eliteportal.pl .
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Eliteportal.pl zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Eliteportal.pl , informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Eliteportal.pl.
10. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Eliteportal.pl , a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Eliteportal.pl (INFORMACJE), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
11. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Eliteportal.pl wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej i zewnętrznej.
12. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Eliteportal.pl , za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
13. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Eliteportal.pl we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Eliteportal.pl , w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć INTERNET (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Eliteportal.pl przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Eliteportal.pl , co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich.
14. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Eliteportal.pl , bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
15. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Eliteportal.pl mogą być kierowane do Administratora poprzez Fanpage Facebook lub poprzez formularz kontaktowy.

§ 9
Utrata prawa do odstąpienia od Umowy

Administrator informuje, iż: W przypadku płatnej Usługi Konta Elite lub Zakupu Kodów rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności Konta Elite lub Zakupu Kodów oznacza żądanie Użytkownika świadczenia usługi Konta Elite lub Zakupu Kodów przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy wraz z utratą prawa odstąpienia, co oznacza, że po wpłynięciu płatności, jeśli Użytkownik chce natychmiastowego korzystania z Usługi rozumie, że nie będzie mógł od niej odstąpić (zgodnie z artykułem 38 pkt 13. Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 R poz.827)).

§ 10
Zmiany Regulaminu

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Eliteportal.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.
2. Po ukazaniu się na stronie głównej Eliteportal.pl lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Eliteportal.pl informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Eliteportal.pl po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Eliteportal.pl i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

Załączniki do regulaminu:
Zasady i zakres świadczenia usług odpłatnych w Eliteportal.pl
Informacje o opłatach

Serwis z osobami do wynajęcia.

Wynajmij osobę towarzyszącą lub zaoferuj swoje usługi jako osoba towarzysząca!

Dołącz teraz

O NAS

Serwis Eliteportal.pl udostępnia oferty Pań do towarzystwa i Panów do wynajęcia aby wspólnie spędzać czas na imprezach okolicznościowych bez podtekstów seksualnych.